گاهی اوقات مشتریان ما که یک خانه در آلانیا خریداری کرده اند می خواهید به ماندن وجود دارد در تمام طول سال، به طوری که آنها می خواهند به در آلانیا زندگی می کنند. بنابراین مجوز اقامت مورد نیاز است و شرکت ما کمک می کند تا مشتریان ما شارژ هزینه های کوچک.